Tái cấu trúc doanh nghiệp

macquarie-capital-maccap

Tái cấu trúc công ty là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau để vực dậy doanh nghiệp. DARWIN có đủ khả năng và kinh nghiệm để đảm nhiệm công việc này cho quý công ty.

DARWIN sẽ giúp quý công ty:

  • Tìm nguồn tài chính mới
  • Bán công ty
  • Thuyên chuyển nhân viên
  • Bán tài sản với giá cao nhất
  • Tìm giải pháp giảm nợ
  • Tìm giải pháp giảm chi phí
  • Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán lành mạnh
  • Xây dựng đề án phát triển lâu dài
  • Hướng dẫn đội ngũ lãnh đạo trong quá trình tái cấu trúc
  • Làm việc với các ngân hàng và nhà đầu tư để xoa dịu họ