Chiến lược bán hàng và tiếp thị

6a00e54ee3905b883301a511f0d913970 (1)

Nghiên cứu, phát triển và xây dựng chiến lược, kế hoạch và triển khai tiếp thị và bán hàng là hoạt động kinh doanh quan trọng nhất của bất cứ doanh nghiệp nào. Điều này càng mang tính khẩn trương hơn khi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu chuyển mình sang nền kinh tế thị trường cùng với việc đang và sẽ mở cửa thị trường trong nước

DARWIN có thể giúp đỡ quý công ty bằng cách tìm hiểu khách hàng của công ty. Chuyên gia của DARWIN sử dụng những phương pháp, quy trình và mô hình xử lý tình huống phù hợp nhất, Với những công cụ đó, chúng tôi sẽ giúp quý công ty xây dựng chiến lược tổng thể, xác định giá trị cho khách hàng, phân khúc, chọn, và định vị thị trường, thiết kế chiến lược tiếp cận thị trường mới, chọn lựa các phương tiện truyền thông phù hợp, dự báo bán hàng, và đảm bảo công việc bán hàng và tiếp thị đạt được hiệu quả cao.

Chúng tôi có thể giúp quý công ty làm những việc sau đây và hơn thế nữa:

  • Thiết kế và xây dựng chiến lược tiếp thị và thâm nhập thị trường (Design strategies for market entry)
  • Tìm kiếm và thẩm định thị trường và sản phẩm mới (Develop new markets and products)
  • Phân khúc thị trường đã có (Segment existing markets)
  • Phân tích công nghệ mới và đối thủ cạnh tranh (Analyze technology and competition)
  • Xây dựng chiến lược tăng trưởng (Develop market growth strategies)
  • Tìm hiểu tâm lý, thói quen, nhu cầu, và sở thích người tiêu thụ (Understand customer behavior)