Hoạt động hiệu quả

measuringresults-banner-eng-web

Hoạt động hiệu quả trong kinh doanh có nghĩa là hoạt động có hệ thống để tăng năng suất, giảm chi phí, gia tăng sự tin tưởng, rút ngắn quy trình sản xuất để đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn, và làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

DARWIN sẽ giúp quý công ty đạt được những điều trên bằng cách xác định, xây dựng và triển khai “best practices”; tạo ra, tái xây dựng và thiết kế quy trình; và nâng cao việc quản lý chuỗi sản xuất để làm hài lòng khách hàng, nhà cung cấp, và nhân viên của quý công ty.

Với DARWIN, quý công ty sẽ:

  • Nâng cao hiệu quả hoạt động
  • Tạo sự thống nhất giữa các chức năng và cấu trúc công ty
  • Tái thiết kế quy trình
  • Xây dựng chính sách và thiết lập thủ tục hành chính
  • Quản lý quy trình đầu vào, sản xuất và đầu ra
  • Thẩm định cơ sở dự kiến xây dựng nhà máy