Huấn luyện doanh nghiệp

1425307540_banner1

Tất cả các chương trình của chúng tôi đã được phát triển bên trong và dựa trên nhu cầu của các doanh nghiệp mong muốn tăng cường khả năng cạnh tranh của mình. Tất cả các chương trình này đều được xem xét và được chấp nhận bởi Hội Đồng Cố Vấn và đã được thử nghiệm trên nhiều đối tượng khác nhau.

Các chương trình được sắp xếp thành các module nhằm tạo sự tiện lợi cho khách hàng của chúng tôi. Khách hàng có thể lựa chọn những chương trình học khác nhau mà họ cho là thích hợp. Cuối cùng chúng tôi sẽ điều chỉnh những chương trình học cho phù hợp hơn hay phát triển những chương trình hoàn toàn mới khi được khách hàng yêu cầu.

Để bảo đảm một môi trường học tập thật tốt, chúng tôi đề nghị rằng mỗi lớp học chỉ nên có sự tham gia của tối đa 15 học viên.

Chuyên gia huấn luyện của chúng tôi có trung bình 7 năm kinh nghiệm trong thiết kế các chương trình.  Sau đây là một vài dịch vụ chung tôi cung cấp:

 • Thẩm định nhu cầu dựa trên cơ sở khả năng cần có (Competency Based Needs Assessment)
 • Xây dựng chương trình huấn luyện riêng (Custom Course Design)
 • Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ (On Site Facilitation Services)

Các chương trình học

Dành cho cấp Lãnh đạo

 • Quản lý dự án
 • Quản lý dự án cao cấp
 • Quản lý hiệu quả
 • Công cụ quản lý
 • Quản trị hành chính
 • Quản lý hợp đồng
 • Phát triển và quản lý sản phẩm
 • Quản lý chuỗi các nhà cung cấp
 • Quản lý xung đột và các phương pháp phân xử bên ngoài toà án
 • Phát triễn kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp nhóm
 • Kỹ năng huấn luyện và lãnh đạo
 • Đàm phán hiệu quả, đối đầu và giải quyết mâu thuẫn
 • Kỹ năng đàm phán
 • Kỹ năng động viên
 • Năng lực gây ảnh hưởng và tác động tích cực
 • Gọi vốn đầu tư
 • Quản lý chiến lược marketing
 • Suy nghĩ hệ thống
 • Hội đồng quản trị – vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn

Dành cho Nhân viên

 • Kỹ năng marketing cho nhân viên bán hàng
 • Kỹ năng bán hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Kỹ năng trình bày
 • Quản lý thời gian
 • Động viên
 • Xác lập mục tiêu
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp