Tư vấn CNTT

background-img_02

Mối liên kết giữa hoạt động của doanh nghiệp và việc sử dụng công nghệ thông tin ngày càng trở nên quan trọng. Nhiều công ty hàng đầu đã ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và đạt được những thành quả đáng kể. Những công ty này đã lồng công nghệ thông tin vào trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ, nhằm tối đa hoá lợi ích của công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh doanh của mình.

DARWIN sẽ giúp quý công ty xác định các nhu cầu của mình dựa trên mục tiêu kinh doanh và hướng dẫn cho công ty giải đáp các khúc mắc như: hệ thống nào, ERP, SCM hay CRM mình cần quan tâm? Có nên tìm kiếm các giải pháp ASP? Có nên chú trọng việc gia công một phần hay toàn bộ các yêu cầu về công nghệ thông tin của mình?

Đối với chúng tôi việc ứng dụng của công nghệ thông tin chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại sự thành công cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá của chúng tôi bắt đầu với những vấn đề cấp thiết nhất của doanh nghiệp và giúp đỡ doanh nghiệp xây dựng một giải pháp tối ưu nhằm đạt được mục tiêu của mình.

Với kiến thức và kinh nghiệm phong phú, đa dạng, DARWIN sẽ giúp doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực:

  • Cải tiến Quy trình Kinh doanh
  • Phân tích Nhu cầu
  • Đàm phán Hợp đồng
  • Quan hệ Khách hàng (CRM)
  • Quản lý tổng thế (ERP)
  • Quản lý Dự án
  • Chuẩn bị và Thẩm định Đề án
  • Quản lý chuỗi Nhà cung cấp (SCM)
  • Huấn luyện
  • Lựa chọn đối tác

Cải tiến Quy trình Kinh Doanh

Để nâng cao tính cạnh tranh trong nền kinh tế hiện nay, doanh nghiệp cần năng động và đủ khả năng cải tiến quy trình dựa trên các cơ sở mang tính liên tục với toàn bộ mục tiêu của việc cải tiến dịch vụ khách hàng, hoạt động hiệu quả, và đạt năng suất cao.

Các chuyên gia của DARWIN có nhiều kinh nghiệm cần thiết và khả năng tiếp cận thực tế để giúp doanh nghiệp nhận biết và xác định các lợi ích nhằm thực hiện việc chọn lựa và xây dựng những giải pháp hoàn chỉnh.

Phân tích Nhu cầu

Để nhận biết và xác định các nhu cầu của mình, doanh nghiệp cần có sự hiểu biết các yếu tố kích thích phát triển kinh doanh và các mục tiêu chiến lược để từ đó đưa ra được những nhu cầu về công nghệ thông tin của mình một các chính xác và phù hợp nhất.

DARWIN có kinh nghiệm cũng như kiến thức và hiểu rằng việc phân tích nhu cầu là chìa khoá dẫn đến sự thành công của việc xây dựng một phần mềm hoàn chỉnh. Các chuyên gia của chúng tôi có kỹ năng chiến lược và chiến thuật kinh doanh, cộng với các kiến thức kỹ thuật cần thiết để xác định các yếu tố này nhằm xây dựng thành công các tài liệu làm cơ sở xây dựng phần mềm cho doanh nghiệp.

Đàm phán Hợp đồng

Việc đàm phán và soạn thảo hợp đồng xây dựng phần mềm rất quan trọng bởi vì sự thành công của dự án lệ thuộc vào các điều khoản chi tiết trong hợp đồng. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng hiểu biết nhiều về việc này.

DARWIN có thể đại diện cho quý công ty trong việc đàm phán và soạn thảo hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của quý công ty.

Quan hệ Khách hàng (CRM)

Việc quản lý quan hệ khách hàng là một hoạt động quan trọng trong chiến lược kinh doanh trong đó khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Khả năng dẫn đến thành công của công việc quản lý phức tạp này đòi hỏi sự kết hợp và thống nhất giữa nhiều lĩnh vực: tiếp thị, bán hàng, phân phối và dịch vụ khách hàng.

Đội ngũ các nhà tư vấn của DARWIN rất thành thạo ở các lãnh vực hoạt động, quy trình và công nghệ.

Quản lý tổng thể (ERP)

Một hệ thống quản lý tổng thể có khả năng tích hợp và đánh giá nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp. Những lợi ích mang lại từ hệ thống này là: thông tin đúng thời điểm, sự sẵn sàng truy cập, và khả năng chia sẻ xuyên suốt trong hoạt động của một doanh nghiệp. Bởi vì hệ thống này tập trung nhiều chức năng, nên việc xây dựng nó là vô cùng khó khăn và phức tạp.

Đội ngũ tư vấn của DARWIN có rất nhiều kinh nghiệp cần thiết trong việc thiết lập và đưa vào sử dụng thành công một hệ thống ERP cho hầu hết các hoạt động của một doanh nghiệp: lớn, vừa và nhỏ.

Quản lý Dự án

Đối với các dự án công nghệ thông tin, sự thành công hay thất bại liên hệ nhiều đến công việc quản lý dự án. DARWIN có thể giúp quý công ty trong việc quản lý dự án CNTT của công ty. Hiện nay DARWIN có một quy trình quản lý dự án CNTT khoa học và bài bản, phù hợp cho các dự án lớn và vừa.

Thẩm định đề án

Đội ngũ các nhà tư vấn của DARWIN có được nhiều kinh nghiệm trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau – dịch vụ tài chính, phân phối, hậu cần, sản xuất, và các tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, đội ngũ tư vấn của chúng tôi tích luỹ được nhiều kỹ năng về phân tích và công nghệ, và điều này rất cần thiết trong việc chuẩn bị và đánh giá đề án trong các lĩnh vực khác nhau.

Quản lý chuỗi Nhà cung cấp (SCM)

Ngày nay, để thành công, doanh nghiệp không những quản lý và thực thi các kế hoạch bên trong của mình, mà còn phải phối hợp thành công với cả hai phía khách hàng và nhà cung cấp khi có bất cứ sự thay đổi nào trong kế hoạch.Những chuyên của DARWIN có tất cả các kỹ năng và kỹ thuật để giải quyết, đối phó với các vấn đề tổ chức, chiến lược, chiến thuật và công nghệ kết hợp với việc quản lý hiệu quả chuỗi các nhà cung cấp.

Huấn luyện

Một phần lớn trong một giải pháp hoàn thiện bao gồm cả công việc đào tạo. Với các giải pháp phức tạp như ERP, SCM, và CRM, chi phí cho công việc đào tạo chiếm đến 15% tổng ngân sách của dự án. Việc đưa nhiều sự thay đổi vào doanh nghiệp đòi hỏi việc giáo dục và huấn luyện cho đội ngũ làm việc.

Các nhà tư vấn của DARWIN có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc huấn luyện và đào tạo cho mọi đối tượng ở mọi trình độ; và chắc chắn họ là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong mọi lĩnh vực.

Lựa chọn đối tác

Nhằm trình bày cho khách hàng của chúng tôi một cách đúng đắn và cung cấp việc tiếp cận mục tiêu khách quan và không thiên vị. Hướng đến điều này, DARWIN không có một danh sách các nhà cung cấp phần mềm và phần cứng nào.