Dịch vụ

Tư vấn quản lý

Đứng trước môi trường kinh doanh bất ổn và cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp bắt buộc phải tìm những hướng đi mới để đảm bảo sự tồn tại và tăng trưởng của công ty.

Tư vấn CNTT

DARWIN sẽ giúp quý công ty xác định các nhu cầu của mình dựa trên mục tiêu kinh doanh và hướng dẫn cho công ty giải đáp các khúc mắc như: hệ thống nào, ERP, SCM hay CRM mình cần quan tâm?

Huấn luyện doanh nghiệp

Tất cả các chương trình của chúng tôi đã được phát triển bên trong và dựa trên nhu cầu của các doanh nghiệp mong muốn tăng cường khả năng cạnh tranh của mình.

Tư vấn tiếp thị kỹ thuật số

Tại DARWIN chúng tôi giúp bạn đạt được các mục tiêu đặt ra. Chúng tôi giúp bạn có nhiều thời gian hơn để làm những điều bạn yêu thích. Chúng tôi tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và đến công ty của bạn. Với chúng tôi, […]

Khách hàng

MS
Johnson
Petronas
perectti
Nike
Fedex
AkzoNobel
TNT
Unilever
Sika
shell
bluescope
BP
BMS
Holcim
HSBC
BAT
ACE
MS
metro
VNA
caltex
samsung
VNG
TPC
scg
kinhdo
LG
KC
intervet
JJ
IDG
amway